Jogi szakvizsga

Mi az a jogi szakvizsga?

Magyarországon egységes jogi szakvizsga van, ami azt jelenti, hogy szakirányultságtóél függetlenül ugyanazt a vizsgát kell letennie mindenkinek, mely három részből áll.

a) rész: polgári jog és családjog, a gazdasággal kapcsolatos joganyag, polgári eljárásjog,
b) rész: büntetőjog, büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog,
c) rész: munkajog és társadalombiztosítási jog, alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog

Ez azt is jelenti, hogy bármely területen is dolgozik egy jogász, pl.: közigazgatás – környezetvédelem, ha szakvizsgát kíván letenni, akkor a büntetőjogi tudásáról is számot kell adnia.

A jogi szakvizsgát a a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szabályozza.

Folyt. köv!

  •  
  •