Jogász, ügyvéd, ügyész, bíró? Hogy is van ez?

Jogász, ügyvéd, ügyész, bíró nem ugyanaz! A köznyelvben a laikusok gyakran azonosítják ezeket a fogalmakat, vagy párat közülük. Tegyük tisztába a dolgot.

A legtágabb fogalom a jogász, akit úgy lehet a legegyszerűbben meghatározni, hogy jogi diplomával rendelkező egyén. Ahhoz, hogy valaki ügyvéd, ügyész vagy bíró lehessen mindenképpen jogásznak is kell lennie. (A legideillőbb hasonlat: Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász ügyvéd!).

Az egyszerűbb megértés kedvéért lássunk egy szemléltető példát:
Smiley face

Ügyvéd:

Ügyvéd az aki a jogi egyetem elvégzését követően 3 év szakmai gyakorlat (legalább 1 év ügyvédi irodában töltött) letöltését követően sikeres jog szakvizsgát tett, majd ezt követően az területileg illetékes ügyvédi kamara tagjává fogadja. Vannak egyéni ügyvédek, akik önálló praxist visznek, és vannak alkalmazott ügyvédek, akik az ügyvédi tevékenységet munkaviszony keretében látják el.

Ügyész:

Ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Bíró:

Általánosságban a bírók a jogviták eldöntői, a bírói hatalom gyakorlói. Polgári jogban ha a feleknek jogvitájuk van és azt bírói úton kívánják rendezni, akkor a bíró hoz ítéletet az ügyükben. A bíróság által hozott jogerős ítélet kötelező érvényű, mely állami kényszerrel végrehajtható. Bíró csak jogi szakvizsgával rendelkező személye lehet, akinek szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak kell megfelelnie.

Végrehajtó:

A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel érik el, hogy a pénzfizetésre, illetoleg az egyéb magatartásra kötelezett teljesítse a kötelezettségét. Ezt a feladatot látja el bírósági végrehajtó. Fontos megkülönböztetni az állami, hivatalos, jogszerűen működő végrehajtókat, a köznyelv által ugyancsak “végrehajtóknak” nevezett behajtóktól, ugyanis sok cég foglalkozik követelés behajtással, de ezeknek nincs törvényi felhatalmazása erre. Ezeknek eszközeik a gyakori telefonhívások, lakáson való felkeresés. Létezik még a követeléskezelés átengedése más cégnek, mely legfőképpen adminisztratív okokból történik ,de ebben az esetben is csak kizárólag állami végrehajtó intézkedhet az a követelés megtérülése ügyében. Ha a követelést faktorálták, engedményezték, akkor nem az eredeti jogosultnak kell teljesíteni, hanem az új jogosultnak. Ilyenkor is állami végrehajtó intézkedhet a behajtás iránt.

Közjegyző:

A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett. A törvény hatáskörébe utalja a hagyatéki eljárást, illetve a fizetési meghagyásos eljárást.

Közigazgatásban dolgozó jogász:

Az egyetem elvégzését követően nem feltétlenül kell egy jogásznak ügyvéd mellett, bíróságon, vagy ügyészségen “gyakornokoskonia” Elhelyezkedhet a közigazgatásban is, ami tulajdonképpen a jogász munkaerőpiac legnagyobb felvevő közege. Szakvizsgát nem feltétlenül kell tenni, de legtöbb helyen elvárás a közigazgatási vizsga lerakása, két év közigazgatásban töltött gyakorlat után lehet tenni.

Egyéb:

pl. jogtanácsos, aki vállalatoknál, állami cégeknél lát el kizárólagos jogi szolgálatot,

  • 27
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.